Yr XVIeg Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol

22–26 Gorffennaf 2019
Prifysgol Bangor

Y Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol yw’r prif gynulliad rhyngwladol ar gyfer ysgolheigion sy’n ymchwilio i ieithoedd, llenyddiaethau a thraddodiadau diwylliannol y bobloedd hynny sydd ac a fu’n siarad ieithoedd Celtaidd. Fe’i cynhelir bob pedair blynedd ac mae’n cynnig llwyfan ar gyfer arbenigwyr yn holl ystod Astudiaethau Celtaidd – sy’n cynnwys llenyddiaeth, ieithyddiaeth, hanes, archaeoleg, cerddoreg a hanes celf – i ddod ynghyd i rannu ffrwyth eu llafur academaidd.

Cynhelir yr XVIeg Gyngres ym Mhrifysgol Bangor, Cymru, ar 22–26 Gorffennaf 2019.

Twitter

Tweets by Cyngres2

Facebook

Newyddion

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Cymdeithas Ddysgedig Cymru | The Learned Socirty of Wales

Cofrestru

Mae’r prisiau fel a ganlyn:

Mae ‘hanner wythnos’ yn golygu Llun–Mercher neu Mercher–Gwener (ar y dydd Mercher cynhelir teithiau’r Gyngres).

Wythnos

  • Pris llawn: £230
  • Myfyriwr: £155
  • Cydymaith: £70

Hanner wythnos

  • Pris llawn: £160
  • Myfyriwr: £90
  • Cydymaith: £50