Ail Alwad am Bapurau

Croesawn gynigion ar gyfer papurau academaidd 20 munud, sesiynau cyfan neu bosteri: daw’r alwad newydd i ben ar 28 Chwefror 2019. Cofiwch ddarllen y Canllawiau Cyflwyno cyn anfon manylion eich cynnig.

Newyddion

Yr XVIeg Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol

22–26 Gorffennaf 2019
Prifysgol Bangor

Y Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol yw’r prif gynulliad rhyngwladol ar gyfer ysgolheigion sy’n ymchwilio i ieithoedd, llenyddiaethau a thraddodiadau diwylliannol y bobloedd hynny sydd ac a fu’n siarad ieithoedd Celtaidd. Fe’i cynhelir bob pedair blynedd ac mae’n cynnig llwyfan ar gyfer arbenigwyr yn holl ystod Astudiaethau Celtaidd – sy’n cynnwys llenyddiaeth, ieithyddiaeth, hanes, archaeoleg, cerddoreg a hanes celf – i ddod ynghyd i rannu ffrwyth eu llafur academaidd.

Cynhelir yr XVIeg Gyngres ym Mhrifysgol Bangor, Cymru, ar 22–26 Gorffennaf 2019.

Bydd gwybodaeth ynghylch ffioedd cofrestru a llety yn ymddangos yn fuan.

Cofrestru

Dechreuir cofrestru yn fuan. Anfonir e-bost at gynadleddwyr i gadarnhau.

Bydd y prisiau fel a ganlyn ar gyfer cofrestru cynnar:

Wythnos

  • Pris llawn: £185
  • Myfyriwr: £155
  • Cydymaith: £70

Hanner wythnos

  • Pris llawn: £115
  • Myfyriwr: £90
  • Cydymaith: £50